KEM ĐẶC TRỊ NÁM TRẮNG SÁNG MỜ NÁM MỜ THÂM

Giá: 1.200.000đ
Giá Gốc: 2.400.000đ
Tiết kiệm: 1.200.000đ (50%)